Trẻ sơ sinh

Trẻ sơ sinh bị nấc cụt phải làm sao ?